Vad ska du välja

dacia-00058520

Vilken bilförsäkring passar bäst för din Dacia?

Bilförsäkringen för Dacia passar dig som vill ha ett tryggt bilägande utan besvär. Vi har naturligtvis de traditionella försäkringarna trafik-, halv och helförsäkring som ger dig ett bra grundskydd. Komplettera din bilförsäkring med våra tilläggsförsäkringar så har du en riktigt omfattande bilförsäkring och kan känna dig trygg ifall något händer.

Trafikförsäkring

Ersätter kostnader för skador du orsakat på annans egendom, till exempel om du kört på någons bil. Dessutom tar den hand om personskador som du och dina passagerare kan råka ut för vid en bilolycka. Trafikförsäkringen är obligatorisk.

Halvförsäkring

Förutom trafikförsäkring ingår skydd mot stöld, brand, glasskada och skador på maskin och elektronik. Du har också rätt till räddningsassistans och rättsskydd. Denna försäkring är främst till för nya bilar som har gällande personvagnsgaranti (även kallad vagnskadegaranti) Den ersätter stöld, brand, glasskada och skador på maskin och elektronik. Med halvförsäkring har du dessutom rätt till räddningsassistans och rättsskydd. Trafikförsäkringen ingår i halvförsäkringen.

Helförsäkring

Förutom trafik- och halvförsäkring ingår här även vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på bilen som kan uppstå vid kollision, dikeskörning och skadegörelse. Köper du en ny Dacia (personbil) ingår en personvagnsgaranti de tre första åren som täcker samma slags skador som vagnskadeförsäkringen gör.

Tilläggsförsäkringar

Det finns tilläggsförsäkringar som komplement till halv- eller helförsäkringen för att få ett extra bra skydd om något skulle hända. Beroende på om du har en personbil, lätt lastbil eller företagsägd bil finns det olika tilläggsförsäkringar att välja mellan.

Dacia Tilläggspaket (läs mer här)

Om du har en personbil som du äger privat kan du komplettera din bilförsäkring med Dacia Tilläggspaket. I Tilläggspaketet ingår:

  • Hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar (45 dagar utomlands) om din Dacia måste tas i på verkstad i samband med en skada. Behöver du ingen hyrbil får du 200 kronor/dygn i avbrottsersättning istället.
  • Sänkt självrisk vid skadegörelse. Om någon avsiktligt skadar din bil ersätter vi den del av självrisken som överstiger 1 000 kr.
  • Självriskeliminering vagnskada utomlands.  Om du råkar ut för en kollision med ett känt fordon utomlands och skadan är ersättningsbar, slipper du betala självrisk.
  • Olyckshändelse i kupé. Ersätter skador inne i bilens kupé (t ex på klädsel) upp till 20 000 kronor. Gäller tills bilen är 8 år gammal.
  • Självriskeliminering djurkollision. Krockar du med ett djur slipper du betala självrisk. Dessutom får du ersättning för kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor. Denna försäkring går också att teckna som en separat försäkring.

Självriskeliminering djurkollision (läs mer här)

Försäkringen gäller vid kollision med alla slags djur och gör så att ni slipper betala vagnskadeförsäkringens/garantins självrisk, samt att skadade kläder ersätts. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor. Kan tecknas för företagsägda bilar och lätta lastbilar. Har du personbil och äger den privat ingår denna försäkring i Tilläggspaketet, men den kan även tecknas separat.

Hyrbil/avbrottsförsäkring för lätta lastbilar (läs mer här)

Denna försäkring ger er rätt till hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar ifall fordonet råkar ut för en skada som omfattas av bilförsäkringen.

Pluspaketet för företagsägda bilar (läs mer här)

De vanligaste tilläggsförsäkringarna samlade i ett paket. Enkelt och tryggt. I paketet ingår:

  • Hyrbilsförsäkring. Ger rätt till hyrbil eller avbrottsersättning i upp till 60 dagar ifall fordonet råkar ut för en ersättningsbar skada.
  • Olyckshändelse i kupé. Ersätter skador i bilens kupé (t ex innertak och klädsel) upp till 20 000 kronor. Gäller för personbil som är upp till 8 år gammal.
  • Sänkt självrisk vis skadegörelse. Om någon avsiktligt skulle skada bilen så täcker ersätter vi den del av vagnskade- eller personvagnsgarantisjälvrisken som överstiger 1 000 kronor.

Dacia Care (läs mer här)

Denna försäkring tar hand om förare och passagerare i bilen. Den kan du välja oavsett om det är personbil, lätt lastbil eller företagsägd personbil. Med Dacia Care får den som skadats i en bilolycka snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk.

Vi ses på facebook
Följ oss på Facebook!
Gilla Dacia på Facebook
Hitta återförsäljare
Här hittar du din närmaste Dacia-återförsäljare.
Sök >
Dacia Garanti
3 års garanti eller
100 000 km
Läs mer >