Beställ nyhetsbrev


Skydd av dina personuppgifter är viktigt för Dacia

Dina personuppgifter behandlas av Renault Nordic AB och medlemmarna i det auktoriserade återförsäljarnätverket som självständigt personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer att behandlas av en säljare hos den återförsäljare du har valt för att kontakta dig angående provkörningen eller erbjudandet du har bett om. Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, eller att få dem raderade. Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter, utan att ange dina skäl för detta, när det gäller invändning mot att motta direktmarknadsföring, och baserat på skäl som relaterar till din specifika situation i andra fall än invändningar mot direktmarknadsföring. Du kan även begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan be om att få ut en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du, när din identitet har säkerställts, kontakta oss via e-post privacy.nordic@renault.com, via post på Box 1028, 164 21, Kista eller genom att fylla i formuläret här.

För mer information, vänligen se vår integritetspolicy