Motorbenämningar

Nya namn för våra nya diesel- och bensinmotorer.

  • AdBlue®-tank

Blue dCi-dieselmotorer

För att minska de förorenande utsläppen har de nya Blue dCi-dieselmotorerna en SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion) som verkar med AdBlue®. Den här tekniken omvandlar kontinuerligt kväveoxiden (NOx) som släpps ut av dieselmotorer till ofarliga gaser (ånga och kväve).

Tekniken är effektiv i alla situationer och påverkar inte Blue dCi-motorernas prestanda. Genom att använda den kan nya strängare och mer krävande standarder efterlevas.

Fördelar

AdBlue är en färglös och ofarlig vattenlösning som består av 32,5 % ren urea och 67,5 % demineraliserat vatten.

AdBlue finns på de flesta bensinstationer.

När det börjar bli dags att fylla på AdBlue-tanken visas gradvisa varningar.

En full AdBlue-tank räcker till cirka 6–8 fulla** bränsletankar.

Observera

AdBlue måste användas i ren form.

Den har en egen tank som är åtkomlig via en yttre lucka som delas med dieseltanken, eller en separat lucka.

Dieseltanken får inte fyllas på med AdBlue eller vice versa.

Starta inte motorn om något har blivit fel eftersom SCR-systemet kan skadas.

(*) Selektiv katalytisk reduktion innebär att ammoniak (NH3) från AdBlue-lösningen sprutas in i katalysatorn. Detta leder till en kemisk reaktion som omvandlar kväveoxider (NOx) till icke-förorenade gaser (vattenånga och ofarligt kväve).

(**) AdBlue-förbrukningen varierar beroende på bilens användningsförhållanden, utrustningen och körstilen. AdBlue-tankens volym är vanligtvis mellan 15 och 20 liter (varierar beroende på modell). Priset på AdBlue varierar beroende på dess förpackning, men är ändå alltid attraktivt för konsumenter.

  • Partikelfilter (FAP)

Bensinmotorer med partikelfilter

För att minska partikelutsläppen har de nya direktinsprutade bensinmotorerna nu ett partikelfilter (FAP) i avgasröret.

Den här tekniken avlägsnar partiklar från avgaser genom att fånga dem i en mikroporös vaxkakestruktur och sedan bränna dem genom en automatisk och mycket regelbunden regenereringsprocess.

Bensinmotorer som använder den här tekniken kallas TCe FAP.

Fördelar

  • Partikelfiltret kräver inte något underhåll.
  • Det påverkar inte bilens köregenskaper.
  • Dessutom påverkar det inte heller bränsleförbrukningen eller koldioxidutsläppen.
  • WLTP

Läs även

WLTP

Den nya utsläppsstandarden.

En förordning som är mer relevant för faktiskt körbeteende och dagliga förbrukningsvärden.

Upptäck WLTP

Vår webbplats och dess partners använder cookies för att förbättra din upplevelse på denna webbplats, för att visa dig reklam och personligt och/eller geolokaliserat innehåll och för att låta dig integrera med vårt innehåll via sociala nätverk. Du kan när som helst ändra dina val när genom att gå till avsnittet ”Cookies” på vår webbplats

läs mer