Håll kontakten med Dacia

Äger du en Dacia idag?

Jag vill gärna få information från RN Nordic AB om Dacia via e-post och telefon - inklusive nyhetsbrev och annan marknadsföring

Dina personuppgifter behandlas av RN Nordic AB. RN Nordic AB samlar in och behandlar dina kontaktuppgifter i syfte att skicka er nyhetsbrev och annan marknadsföring om varumärket Dacia. Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, eller att få dem raderade. Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter, när det kommer till direktmarknadsföring och ifall dina personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. Rätten att invända mot direkt marknadsföring är absolut. Du kan även begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan be om att få ut en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du även har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY). Mer information finns på http://www.imy.se/. För att utöva någon av dessa rättigheter kan du, när din identitet har säkerställts, kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på privacy.nordic@rnnordic.com, via post på Box 1028, 164 21, Kista eller genom att fylla i formuläret här . För mer information, vänligen läs vår integritetspolicy