DACIA ASSISTANS

Vägassistans närhelst du behöver det – dygnet runt, alla dagar i veckan.

DIN TRYGGHET PÅ VÄGEN

Sverige: 020-920 270 (kostnadsfritt)
Utomlands: +46 8 21 88 45

Om du råkar ut för något fel på din Dacia och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med Dacia Assistans. Assistansen gäller om ditt Dacia-fordon råkar ut för ett fel som försätter fordonet ur körbart skick, vilket innebär:

Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. Dacia-fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet.

ASSISTANS VID TEKNISKT HAVERI


HJÄLP PÅ PLATS
Reparationer utförs på plats om det är praktiskt möjligt och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden.

BOGSERING
Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga Dacia-verkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste Dacia-verkstad.

GILTIGHET
Dacia Assistans gäller endast om fordonet har köpts i Sverige. Dacia Assistans erbjuds endast för nya Dacia-bilar som sålts av en auktoriserad Dacia-återförsäljare med undantag för paragraf 3.

DACIA ASSISTANS GÄLLER I FÖLJANDE LÄNDER:
ANDORRA – BELGIEN – BOSNIEN OCH HERCEGOVINA – BULGARIEN –  DANMARK – ESTLAND – FINLAND –FRANKRIKE– ITALIEN – KROATIEN – LETTLAND – LIECHTENSTEIN – LITAUEN – LUXEMBURG – MAKEDONIEN – MONACO – NEDERLÄNDERNA – NORGE – POLEN – PORTUGAL – RUMÄNIEN – SAN MARINO– SCHWEIZ – SERBIEN-MONTENEGRO – SLOVAKIEN – SLOVENIEN – SPANIEN– STORBRITANNIEN – SVERIGE – TJECKIEN – TYSKLAND– UNGERN – ÖSTERRIKE

Du måste omedelbart rapportera felet till Dacia Assistans, samma dag som felet inträffade.

Tjänster som inte utförts via Dacia Assistans ersätts inte.
 
Dacia Assistans gäller från inköpsdagen upp till:

Tre år eller begränsat till 100 000 km.
 
Assistanstjänsterna tillhandahålls uteslutande av Dacia Assistans.

DACIA ASSISTANCE GÄLLER INTE:
Fordon som är inblandade i tävlingar eller träning för tävlingsändamål.
Avsiktligt lagbrott vid körning av fordonet.
Krig eller risk för krig, revolution, uppror, strejk, terroristangrepp, radioaktivitet, jordbävning eller andra orsaker som kan anses vara force majeure. 
Assistans som fordonsägaren eller annan person har beställt utan att först ha kontaktat eller fått tillåtelse från Dacia Assistans. 
Skadad egendom.
Momskostnader som du eller fordonsägaren/uthyraren är ansvariga för, dvs. för nyttofordon.
Fordon som är avställt, vilket har rapporterats till bilregistret.
Normala reparationer och reservdelskostnader.
Punktering.

NÄR DU RINGER DACIA ASSISTANS:
Kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga:
Fordonets registreringsnummer och färg.
Plats där fordonet står.
Beskrivning av problemet, så att rätt återställningsprogram kan initieras för att hjälpa dig och ditt fordon.
Ägarens namn och adress för identifiering.
Telefonnummer och kontaktuppgifter.
Om möjligt, fordonets VIN-nummer (chassinummer).