DACIA LÅN OCH LEASINGSKYDD

Betalskydd gör det tryggt att äga eller leasa.

DACIA LÅNESKYDD

Med Dacia Låneskydd kopplat till ditt Billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet. Låneskyddet betalar månadskostnaderna för ditt Dacia Billån om du skulle drabbas av hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet.

Låneskydd ingår i Dacia Billån utan kostnad i tre månader. Därefter kan du förlänga försäkringen till en månadspremie om 6,3% av månadsbetalningen på lånet.

ANSÖKAN BEFINTLIG KUND

VILLKOR FÖR LÅNESKYDD

LÄS FÖRKÖPSINFORMATION

LÅNESKYDDET OMFATTAR


Arbetslöshet
– för den som är löntagare och blir ofrivilligt arbetslös i mer än 30 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr.

Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning, till den som är egen företagare, motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr.

Vid dödsfall täcker Dacia Låneskydd utestående skuld upp till 350 000 kr.

Vid hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr. Dödsfall och arbetsoförmåga gäller både den som är löntagare och egen företagare.

I början av lånets tredje månad kommer du att få ett brev med erbjudande om förlängning. OBS! du får Dacia Låneskydd kostnadsfritt i tre månader utan några förpliktelser och väljer själv om du vill förlänga försäkringen från månad fyra. Om du förlänger betalas premien månadsvis och du kan när som helst säga upp den med omedelbar verkan.

DACIA PRIVATLEASINGSKYDD

Med Dacias unika leasingskydd ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet.Leasingskyddet betalar månadskostnaderna för din Dacia Privatleasing om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. Leasingskydd ingår i Dacia Privatleasing utan kostnad i tre månader. Därefter kan du förlänga försäkringen till en månadspremie om 4,95% av leasingavtalets månadsbetalning (leasinghyra inkl. moms).
 

ANSÖKAN BEFINTLIG KUND
VILLKOR FÖR LEASINGSKYDD
 LÄS FÖRKÖPSINFORMATION

LEASINGSKYDDET OMFATTAR

Arbetslöshet – för den som är löntagare med tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och blir ofrivilligt arbetslös i mer än 30 dagar lämnar Dacia Privatleasingskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen för leasinghyran i upp till 12 månader (maximalt 36 Månadsbelopp för flera perioder ). Den högsta ersättningen per månad är 5 000 kr.

Sjukskrivning – Vid minst 50% sjukskrivning i mer än 30 dagar lämnar Dacia Privatleasingskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen för leasinghyran i upp till 12 månader (maximalt 36 Månadsbelopp för flera perioder). Även här är högsta ersättningen per månad 5 000 kr.

Allvarlig sjukdom eller dödsfall – vid hjärtinfarkt, slaganfall (stroke), cancer eller dödsfall lämnas ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr, som kan användas för att täcka eventuell kostnad för återlämning av bilen i förtid.

OBS! Du får Dacia Privatleasingskydd kostnadsfritt i tre månader utan några förpliktelser och väljer själv om du vill förlänga försäkringen från månad fyra. Under andra månaden kommer du att få ett brev med erbjudande om förlängning. Om du förlänger betalas premien månadsvis och du kan när som helst säga upp den med omedelbar verkan.