VANLIGA FRÅGOR - MEDIA CONTROLHJÄLP MED FUNKTIONER

HUR VÄLJER JAG MIN NAVIGERINGSAPP?

Tryck på ikonen för ”Navigering” på startsidan.
Tryck på knappen för ”Inställningar”.
Välj den app som du vill spara som förval.

HUR ANSLUTER JAG MIN IPHONE TILL BILRADION?

Aktivera Bluetooth® på din iPhone.
Tryck på ”Telefon” på bilradion och välj sedan ”Parkoppla en telefon”. En nedräkning börjar och du har cirka 1 minut på dig att parkoppla din iPhone med bilradion.
Gå till ”Inställningar” och sedan till ”Bluetooth®” på din iPhone och sök efter enheter. 
Radion ska visas med namnet ”MIN BIL” i enhetslistan. Välj radion för att parkoppla den med telefonen.
Vänta tills du ombeds att bekräfta parkopplingen av bilradion och din iPhone. Bekräfta genom att trycka på ”OK” på radion och sedan ”Parkoppla” på din iPhone.
Bland alternativen för Dacia Media Control-appen klickar du på ”Anslut till min bil”.
På startsidan för Dacia Media Control klickar du på ”Inställningar” och sedan ”Anslutningsinställningar”.
Tryck på ”Anslut Dacia Media Control-radion”. Kontrollera att en ikon visas på raden ”MIN BIL” för att försäkra dig om att din iPhone har anslutits till radion.

HUR ANSLUTER JAG MIN ANDROID-SMARTPHONE TILL BILRADION?

Aktivera Bluetooth® på din smartphone.
Tryck på ”Telefon” på radion och välj sedan ”Parkoppla en telefon”. En nedräkning börjar och du har cirka 1 minut på dig att parkoppla din telefon med bilradion.
Gå till ”Inställningar” och sedan till ”Bluetooth®” på din smartphone och sök efter enheter.
Radion ska visas med namnet ”MIN BIL” i enhetslistan. Välj radion för att parkoppla den med telefonen.
Vänta tills du ombeds att bekräfta parkopplingen av bilradion och din smartphone. Bekräfta genom att trycka på ”OK” på radion och sedan ”Parkoppla” på din smartphone.
Bland inställningarna för Dacia Media Control-appen klickar du på ”Anslut till MIN BIL”.
På startsidan för Dacia Media Control klickar du på ”Inställningar” och sedan ”Anslutningsinställningar”.
Tryck på ”Anslut Dacia Media Control-radion”. Kontrollera att en ikon visas på raden ”MIN BIL” för att försäkra dig om att din smartphone har anslutits till radion.

HUR SKAPAR JAG GENVÄGAR?

Tryck på ikonen ”Lägg till en genväg” (+) på någon av genvägssidorna (representeras av sex +-ikoner).
Välja sedan om du vill placera genvägen på den första, andra eller tredje sidan. Gör ditt val och tryck på ”+”.
Du kan lägga till genvägar för appar, kontakter, Dacia Media Control-funktioner eller radiostationer.
 
OBS! Bluetooth®-anslutning till bilradion krävs för att du ska kunna lägga till en radiostation som genväg.

HUR KONFIGURERAR JAG WAZE-WIDGETEN?

WAZE-logotypen visas som standard på genvägsskärmen. Om WAZE-appen inte är installerad på din smartphone omdirigeras du till att ladda ned appen från Google Play eller Apple Store när du trycker på ikonen.

Välj WAZE som standardapp för navigering i ”Navigeringsmenyn” > ”Navigeringsinställningar” och välj visning av navigeringswidgeten i ”Widgetmenyn”

OBS! WAZE-appen måste vara installerad sedan tidigare för att använda den här funktionen.

Följande funktioner finns i WAZE-widgeten:
Avstånd till destination.
Anvisningar att följa.
Bensinstationer och bilparkeringar i närheten.
Röstnavigering (en Bluetooth®-ljudkälla krävs).
VILKA SMARTPHONES ÄR KOMPATIBLA MED DACIA MEDIA CONTROL?
Kompatibla smartphones: 

Android: version 4.4 och senare 
OS: version iOS 9 och senare
Ej kompatibla smartphones = Windows Phone


HJÄLP MED BILUNDERHÅLL

HUR ANVÄNDER JAG WIDGETEN FÖR ANALYS AV KÖRBETEENDE?

Visa widgeten för körbeteende i widgetmenyn:

Widgeten arbetar i realtid för att hjälpa dig minska CO2-utsläppen och köra jämnare och mer ekonomiskt.
I cirkelns ovandel visas accelerationsnivån (grön, orange eller röd) med en emoji som bedömer din körning.
I cirkelns nederdel visas nivån av förutseende (i blått) och accelerationstiden visas i mitten.
HUR KONTROLLERAR JAG DÄCKENS SKICK?
Starta Dacia Media Control-appen.
Svep sedan åt höger på skärmen för att komma till menyn.
Klicka på bilikonen.
Klicka på ikonen ”Instrumentpanel”. 
Välj ”Däckens skick”. 
 
OBS! Övergripande däcktrycksstatus är tillgänglig för alla bilar med Dacia Media Control-systemet.
Om ett däck är skadat lyser en varningslampa på bilens instrumentpanel. Individuell status för varje däck är endast tillgängligt i Renault TWINGO.
Om däcket är orangefärgat: för lågt däcktryck.
Om däcket är rött: punktering.


HUR KOMMER JAG ÅT ORDLISTAN FÖR VARNINGAR?

Starta Dacia Media Control-appen.
Öppna menyn för bilinställningar.
Välj ”Information”. 
Välj undermenyn ”Varningslampor”.

HUR INAKTIVERAR/AKTIVERAR JAG FUNKTIONEN FÖR DÄCKTRYCKSVARNING MANUELLT?

Starta Dacia Media Control-appen på din smartphone.
Svep sedan åt vänster på skärmen för att komma till menyn.
Klicka på bilikonen.
Tryck på ikonen ”Bilinställningar”.
Tryck på ”Systemassistans”. 
Markera kryssrutan för ”Däcktryck” för att aktivera eller inaktivera funktionen.