EN VACKER DAG SKALL BILEN SKROTAS

I Sverige hinner den genomsnittliga bilen bli cirka 17 år innan den skrotas. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på Mobility Swedens hemsida, här följer en länk till sidan;

https://mobilitysweden.se/mobilitet/miljo-sakerhet/atervinning