Vårt låneskydd
Dacia Låneskydd gör ditt billån ännu tryggare

Med Dacia Låneskydd kopplat till ditt Billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet.

Låneskyddet betalar månadskostnaderna för ditt Dacia Billån om du skulle drabbas av hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet.

Låneskydd ingår i Dacia Billån utan kostnad i tre månader. Därefter kan du förlänga försäkringen till en månadspremie om 6,3% av månadsbetalningen på lånet.

Dacia Låneskydd

Låneskyddet omfattar:

Arbetslöshet – för den som är löntagare och blir ofrivilligt arbetslös i mer än 30 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr.

Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning, till den som är egen företagare, motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr.

Vid dödsfall täcker Dacia Låneskydd utestående skuld upp till 350 000 kr.

Vid hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar lämnar Dacia Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr. Dödsfall och arbetsoförmåga gäller både den som är löntagare och egen företagare.

I början av lånets tredje månad kommer du att få ett brev med erbjudande om förlängning. OBS! du får Dacia Låneskydd kostnadsfritt i tre månader utan några förpliktelser och väljer själv om du vill förlänga försäkringen från månad fyra. Om du förlänger betalas premien månadsvis och du kan när som helst säga upp den med omedelbar verkan.