Integritetspolicy

  • Alt Image C29

Integritetspolicy

Renault Gruppen övervakar ständigt efterlevnaden av bestämmelser om skydd av personuppgifter (nedan ”personuppgifter”) och placerar dem i hjärtat av dess etik, som beskrivs i gruppolicyn för personuppgifter som finns tillgänglig på Renault Gruppens webbplats.
 

Renault-gruppen anser att skyddet av personuppgifter är avgörande för att skapa ett förtroende för sina kunder. Därav kommer Renault att säkerställa omfattande insyn i personuppgiftshanteringen som Renault utför på de personuppgifter som dess kunder tillhandahåller eller som de samlar in genom de olika kontakter som kunderna har med Renault.  

 

Syftet med denna integritetspolicy är att förse dig med detaljerad information om villkoren för behandling av dina personuppgifter av Renault gruppen, samt rättigheter och tillgängliga alternativ för att du ska kunna kontrollera dina personuppgifter och skydda din integritet.
 

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas av återförsäljare. Det är emellertid inte en uttömmande beskrivning av hur personuppgifter behandlas av återförsäljarna. Detta innebär således att återförsäljarna kan samla in ytterligare personuppgifter eller behandla uppgifterna för andra ändamål, såtillvida det är inom ramen för deras verksamhet.
 

För fullständig information om hur personuppgifter behandlas, kontakta respektive återförsäljare.

Renault Nordic AB och dess partners använder cookies för att förbättra din upplevelse på denna webbplats, för att anpassa innehåll, för att anpassa annonsering till dig och för att tillhandahålla funktioner i sociala medier. Du kan använda vårt cookie hanterare för att neka eller tillåta olika typer av cookies. Mer information om våra cookies finns i vår cookiepolicy. Där kan du också läsa om hur du tar bort cookies från din enhet och vilka effekter det kan få att neka till eller ta bort cookies
Läs mer