Om Dacia
Introduktion till nya bestämmelser

Lägre bränsleförbrukning och utsläpp genom effektiva och beprövade lösningar.

Dacia har åtagit sig att göra nya fordon mer lättillgängliga. Vi erbjuder attraktiva kvalitetsbilar med tillförlitlig och effektiv teknik. Våra fordon är utrustade med gemensam teknik inom Renault-koncernen och drar nytta av all kunskap i koncernen för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

På Dacia erbjuder vi en rad lösningar och tekniker som syftar till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen före, under och efter körningen genom att optimera användningen av bilen.

Då bestämmelserna ändras vill vi ligga steget före genom att anamma det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP). WLTP är ett stort steg framåt när det gäller att tillhandahålla utsläppsdata som ligger mycket närmare hur du faktiskt använder din bil varje dag.

Förändrade bestämmelser

Förstå de förändrade bestämmelserna: WLTP och RDE.

WLTP-bestämmelserna trädde i kraft den 1 september 2017 och kommer gradvis att ersätta det flera decennier gamla certifieringsprotokollet NEDC (New European Driving Cycle). Dessutom kommer ett RDE-test (Real Driving Emissions) att börja användas som ett komplement till WLTP för att fastställa den faktiska användningen. Du kan läsa mer om dessa förändringar och vad de betyder för dig här:

Vad är ett certifieringsprotokoll?

Ett certifieringsprotokoll är en serie obligatoriska tester som intygar att alla nya bilar som släpps ut på marknaden överensstämmer med bestämmelserna. Målet är att alla fordon ska uppfylla utsläppsbestämmelserna, de så kallade euronormerna. Euro6 är den aktuella referensnormen.

Testerna äger rum i ett laboratorium och utförs av oberoende organisationer (t.ex. UTAC i Frankrike). De baseras på standardiserade körcykler (längd, hastighet, utrustning, temperatur osv.) och mäter förorenande koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för fordon med förbränningsmotorer. Det är standardiserade mätningar som gör det möjligt att jämföra prestandan hos bilmodeller från olika tillverkare med varandra. Denna data publiceras i broschyrer och på tillverkarnas webbplatser.

Från NEDC till WLTP

Före september 2017 var NEDC, som skapades på 1990-talet, det gällande certifieringsprotokollet. Eftersom bilarna har förändrats drastiskt under de senaste 30 åren kommer WLTP att gradvis ersätta NEDC.

Så vad är skillnaden? Till att börja med är WLTP-cykeln längre och mer robust än NEDC. Testhastigheterna är högre. Temperaturområdet är större och man tar hänsyn till all fordonsutrustning (se tabellen nedan). Det gör det möjligt att uppnå resultat som ligger mer i linje med utsläpp vid normal vardagskörning.

Jämförelse av NEDC och WLTP

Du kan se skillnaderna mellan NEDC- och WLTP-test nedan:

CharacteristicsNEDCWLTP
Lenght of cycle (min)2030
Distance (km)1123
Average speed (km/h)3447
Max speed (km/h)120131
% of time stopped2413
ResultsTest results are far from real-use measurements. One result per model/engine/gear box.Test results are closer to real-use. For each model/engine/gear box: A minimum result and a maximum result.

Dessa mer realistiska testförhållanden kan visa högre bränsleförbrukning och utsläpp, men i själva verket påverkas inte din faktiska bränsleförbrukning. Det är helt enkelt en mer rättvisande indikator på förbrukningen, eftersom koldioxidutsläppsdatan inom ramen för det nya WLTP-protokollet tar hänsyn till typ av fordon såväl som utrustning och valda tillval. Dessutom utförs mätningarna utifrån ett antal resultat som uppnåtts vid provning av samma fordonstyp (i motsats till ett enda resultat per modell under NEDC).

RDE (Real Driving Emissions)

Trots att villkoren för WLTP-testcyklerna är strängare än NEDC-protokollet tar de inte hänsyn till alla parametrar för hur ett fordon används i verkligheten och det är här som Real Driving Emissions-testet (RDE) kommer in i bilden. Det godkända RDE-testet utförs på vägar under verkliga körförhållanden och kompletterar WLTP-certifieringen genom att kontrollera ett fordons faktiska utsläppsnivåer.

Renault-koncernen har redan börjat rapportera resultaten från RDE-testerna av förorenande utsläpp på nya fordon registrerade efter september 2016. För mer information, besök grouperenault.com/RDE.

Timing

Från september 2017 till september 2018 måste alla fordon som är nya på marknaden (ny modell/motor) certifieras enligt WLTP-förfarandet.

Efter september 2018 måste alla nya fordon som säljs hos återförsäljare certifieras med hjälp av WLTP.

För att göra det enklare för dig har tillsynsmyndigheterna bett alla tillverkare att endast kommunicera NEDC-resultaten fram till slutet av 2018. Som ett resultat kommer resultaten från alla fordon som redan har börjat att certifieras enligt WLTP att konverteras till NEDC-ekvivalenten fram till början av 2020*. Det är dessa värden som kommer att användas för beräkning av skatt i de berörda länderna.

Från och med januari 2019 kommer alla publicerade referensvärden att uteslutande utgöras av WLTP-värden.

Samtidigt med genomförandet av WLTP- och RDE-certifieringsprotokollen kommer Euro6-normen som fordonen måste uppfylla att utvecklas steg för steg för att möta fordonsmarknadens påverkan på miljö. Det kommer att leda till offentliggörandet av Euro6d-normen den 1 januari 2020.

*Enligt de senaste uppgifterna från myndigheterna.

Vad detta innebär för dig?

Det är viktigt att framhålla att varken fordonets prestanda eller den faktiska bränsleförbrukningen påverkas, oavsett vilket certifieringsprotokoll som följs.

Men uppgifterna om koldioxidnivå och bränsleförbrukning som tillverkarna publicerar kommer troligtvis att vara högre med WLTP, helt enkelt eftersom det nya protokollet bättre återspeglar de verkliga körförhållandena.

Enkelt uttryckt är WLTP mer exakt än NEDC men den förändrar inte fordonets faktiska prestanda eller bränsleförbrukning.

NEDCWLTP
ModellMotorCO2BränsleförbrukningCO2Bränsleförbrukning
SanderoTCe 90123 – 127 g/km5,4 – 5,5 l/100 km140 g/km6,2 l/100 km
TCe 90 Easy-R126 – 131 g/km5,5 – 5,7 l/100 km159 – 168 g/km7,1 – 7,4 l/100 km
TCe 90 (Stepway/Techroad)127 g/km5,6 l/100 km149 g/km6,6 l/100 km
TCe 90 Easy-R (Stepway/Techroad)130 – 131 g/km5,7 l/100 km167 – 168 g/km7,4 l/100 km
Logan MCVTCe 90121 – 125 g/km5,3 – 5,5 l/100 km141 – 147 g/km6,2 – 6,5 l/100 km
TCe 90 Easy-R124 – 130 g/km5,4 – 5,7 l/100 km160 – 167 g/km7,1 – 7,4 l/100 km
TCe 90 (Stepway/Techroad)125 g/km5,5 l/100 km146 g/km6,5 l/100 km
TCe 90 Easy-R (Stepway/Techroad)130 g/km5,7 l/100 km167 g/km7,4 l/100 km
DusterSCe 115 4×2149 g/km6,5 l/100 km174 – 181 g/km7,7 – 8 l/100 km
SCe 115 4×4158 g/km6,9 l/100 km187 – 191 g/km8,3 – 8,5 l/100 km
TCe 130 4×2137 – 139 g/km6 – 6,1 l/100 km153 – 163 g/km6,8 – 7,2 l/100 km
TCe 150 4×2137 – 139 g/km6 – 6,1 l/100 km153 – 163 g/km6,8 – 7,2 l/100 km
Blue dCi 115 4×2109 – 118 g/km4,1 – 4,5 l/100 km130-145 g/km4,9 – 5,5 l/100 km
Blue dCi 115 4×4123 g/km4,7 l/100 km152 g/km5,8 l/100 km

Våra åtaganden

Enkel och tydlig information om bränsleförbrukning.

Det är i linje med Dacias varumärkeslöfte att vi fortsätter att erbjuda prisvärda lösningar samtidigt som vi är transparenta kring och håller jämna steg med de nya bestämmelserna för bränsleförbrukning och utsläpp.

Dacia har alltid varit engagerade för transparens och enkelhet och därför stöder vi fullt ut övergången till de nya bestämmelserna.

Med början i januari 2018 kommer Dacia att föra ut de första fordonen som certifierats enligt de nya förfarandena på marknaden. Från och med september 2018 kommer alla nya Dacia-fordon som säljs att vara certifierade med den nya WLTP.

Våra lösningar

Smarta sätt att spara.

Vårt mål på Dacia är att göra det enklare för dig att förstå dina driftskostnader och vidta åtgärder för att sänka dem. Därför erbjuder vi en mängd olika lösningar för att främja smartare åtgärder för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen före, under och efter körning.

Eco-besparande teknik

  • Funktioner i bilen omfattar en indikator för växelbyte, en eco-funktionsknapp, en körrapport med ett eco-värde* för ekonomisk körning samt eco-coaching* i realtid för vägledning om körning och optimering av bränsleeffektivitet
  • Start- och stoppsystem för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen när fordonet står stilla