INTRESSEANMÄLAN

Registrera dig och håll dig uppdaterad inför lanseringen av kommande Dacia modeller.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att RN Nordic AB (org.nr: 556713-6543) samlar in och behandlar dina kontaktuppgifter i syfte att skicka nyhetsmejl om Dacia modellen du har valt och, om du har samtyckt till, skicka dig vår nyhetsbrev.

Dina personuppgifter behandlas av RN Nordic AB (org.nr: 556713-6543) och medlemmarna i det auktoriserade återförsäljarnätverket som oberoende personuppgiftsansvariga. RN Nordic AB (org.nr: 556713-6543) samlar in och behandlar dina kontaktuppgifter i syfte att skicka nyhetsmejl om Dacia modellen du har valt och, om du har samtyckt till, skicka dig vår nyhetsbrev. Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, eller att få dem raderade. Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter, utan att ange dina skäl för detta, när det gäller invändning mot att motta direktmarknadsföring, och baserat på skäl som relaterar till din specifika situation i andra fall än invändningar mot direktmarknadsföring. Du kan även begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan be om att få ut en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du även har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY). Mer information finns på https://www.imy.se/. För att utöva någon av dessa rättigheter kan du, när din identitet har säkerställts, kontakta oss via e-post på privacy.nordic@rnnordic.com, via post på Box 1028, 164 21, Kista eller genom att fylla i formuläret här . För mer information, vänligen se vår integritetspolicy .